WYKONUJEMY PRACE ELEKTROMONTAŻOWE:

  • linie energetyczne SN i NN,

  • linie światłowodowe,

  • stacje transformatorowe, rozdzielnie wnętrzowe i napowietrzne,

  • instalacje oświetlenie placów i budów,

  • montaż i rozruch instalacji i urządzeń energetycznych,

  • montaż instalacji siły, oświetlenia, sterowania, odgromowych i uziemiających w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym,

  • remonty i modernizacja instalacji elektrycznych,

  • linie kablowe telekomunikacyjne wraz z kanalizacją.