UDOKUMENTUJ OPERACJE PRODUKCYJNE 

Genealogia jest coraz bardziej pożądanym przez klientów składnikiem systemu zarządzającego produkcją. Zakłady produkcyjne, z własnej inicjatywy bądź zobligowane poprzez przepisy, inwestują w oprogramowanie pozwalające śledzić realizację procesu produkcyjnego. 

Zintegrowany system raportowania jest kluczową funkcją, wykorzystywaną przez zarząd przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Prawidłowo przygotowany raport powinien cechować się dużą przejrzystością i odpowiednią strukturą, która umożliwi szybką analizę. Stopniowany dostęp do bazy pozwala na wydzielenie danych wg założonych kryteriów.

Serwis automatyki

Kontrolowanie produkcji

System zarządzania produkcją (ang. Manufacturing Execution System – MES) to zestaw narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Dane zebrane z linii produkcyjnych są przetwarzane w czasie rzeczywistym i przekazywane do systemów biznesowych.

Kontakt z nami

HAS Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133/206

PL 01-919 Warszawa

  • +48 22 612 68 88
  • +48 881 700 250
  • www.has.net.pl
  • REGON: 145308091
  • NIP: 113-284-70-30
  • Mbank PLN 15114020040000320275365050

has-biuro3