UDOKUMENTUJ OPERACJE PRODUKCYJNE 

Genealogia jest coraz bardziej pożądanym przez klientów składnikiem systemu zarządzającego produkcją. Zakłady produkcyjne, z własnej inicjatywy bądź zobligowane poprzez przepisy, inwestują w oprogramowanie pozwalające śledzić realizację procesu produkcyjnego. 

Zintegrowany system raportowania jest kluczową funkcją, wykorzystywaną przez zarząd przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Prawidłowo przygotowany raport powinien cechować się dużą przejrzystością i odpowiednią strukturą, która umożliwi szybką analizę. Stopniowany dostęp do bazy pozwala na wydzielenie danych wg założonych kryteriów.

Serwis automatyki

Kontrolowanie produkcji

System zarządzania produkcją (ang. Manufacturing Execution System – MES) to zestaw narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Dane zebrane z linii produkcyjnych są przetwarzane w czasie rzeczywistym i przekazywane do systemów biznesowych.

Kontakt z nami

HAS sp. z o.o.
ul.Wspólna 28a
05-092 Łomianki

BIURO
ul. Wólczyńska 133/99
01-919 Warszawa

  • +48 22 612 68 88
  • +48 881 700 248
  • www.has.net.pl
  • REGON: 145308091
  • NIP: 113-284-70-30
  • ALIOR BANK
    PLN 28 2490 0005 0000 4520 3779 5080

has-biuro3