UDOKUMENTUJ OPERACJE PRODUKCYJNE 

Genealogia jest coraz bardziej pożądanym przez klientów składnikiem systemu zarządzającego produkcją. Zakłady produkcyjne, z własnej inicjatywy bądź zobligowane poprzez przepisy, inwestują w oprogramowanie pozwalające śledzić realizację procesu produkcyjnego. 

Zintegrowany system raportowania jest kluczową funkcją, wykorzystywaną przez zarząd przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Prawidłowo przygotowany raport powinien cechować się dużą przejrzystością i odpowiednią strukturą, która umożliwi szybką analizę. Stopniowany dostęp do bazy pozwala na wydzielenie danych wg założonych kryteriów.

Serwis automatyki