OPTYMALIZUJ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

Moduł MES - zarządzanie wydajnością to komplet informacji:

  • o stanie bierzącym urządzenia (linii produkcyjnej),
  • aktualnie realizowanym / wykonanych zleceniach produkcyjnych,
  • o przyczynie, czasie trwania i ilości awarii.


DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM ŚLEDZENIA WYDAJNOŚCI?

Dla zakładów chcących monitorować pracę na stanowiskach wytwórczych.
Dla kadry zarządzającej do oceny wydajności pracy i informacji o produkcji w toku.
Dla służb utrzymania ruchu do analizy awarii i prewencyjnej obsługi maszyn.
Dla producentów maszyn do kontroli czy urządzenie było właściwie użytkowane.

Funkcje modułu zarządzania wydajnością:

  • automatyczna rejestracja liczby i czasów przestojów oraz ich przyczyn,
  • wizualizacja oraz raportowanie wskaźnika OEE,
  • śledzenie stanu pracy maszyn,
  • monitorowanie postępu realizacji zleceń produkcyjnych on-line.

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI MASZYN

Korzyści z zastosowania modułu zarządzania wydajnością:

  • szybka reakcja na awarie maszyn – prewencyjne skracanie czasów przestojów,
  • podnoszenie efektywności urządzeń i maszyn poprzez analizę raportów OEE,
  • poznanie prawdziwych zdolności produkcyjnych urządzeń,
  • minimalizacja kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami i remontami,
  • optymalizacja marszrut produkcyjnych.

 

CO POTRZEBA DO BUDOWY SYSTEMU ŚLEDZENIA WYDAJNOŚCI MES?

W najprostszym przypadku jest to maszyna wyposażona w licznik. Już dla takiego zestawu istnieje możliwość opracowania kilkudziesięciu parametrów opisujących pracę urządzenia.

Dla zaawansowanych systemów zarządzania wydajnościa rejestrujemy kilkaset tysiecy parametrów które pozwalają na bardzo złożone i wielopoziomowe analizy i raporty.

Zamów bezpłatną konsultację i instalację pilotażową. Przekonaj się jakie możliwości daje system zarządzania wydajnością.