WYKONUJEMY PRACE ELEKTROMONTAŻOWE:

  • linie energetyczne SN i NN,

  • linie światłowodowe,

  • stacje transformatorowe, rozdzielnie wnętrzowe i napowietrzne,

  • instalacje oświetlenie placów i budów,

  • montaż i rozruch instalacji i urządzeń energetycznych,

  • montaż instalacji siły, oświetlenia, sterowania, odgromowych i uziemiających w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym,

  • remonty i modernizacja instalacji elektrycznych,

  • linie kablowe telekomunikacyjne wraz z kanalizacją.

Zakres prac

 • prace projektowo-kosztorysowe,
 • kompletacja dostaw,
 • robóty elektromontażowe i telekomunikacyjne,
 • modernizacje instalacji elektro-energetycznych,
 • dostawa urządzeń i prefabrykatów energetycznych,
 • rozruch instalacji elektroenergetycznych,
 • prace kontrolno-pomiarowe.

Kontakt z nami

HAS sp. z o.o.
ul.Wspólna 28a
05-092 Łomianki

BIURO
ul. Wólczyńska 133/99
01-919 Warszawa

 • +48 22 612 68 88
 • +48 881 700 248
 • www.has.net.pl
 • REGON: 145308091
 • NIP: 113-284-70-30
 • ALIOR BANK
  PLN 28 2490 0005 0000 4520 3779 5080

has-biuro3